Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија Скопје

УГОТУР А.Д. – Скопје е лоцирано во кругот на “Железара”. Како дел од поранешна Железара, настаната е како посебен правен субјект со поделбата на Железара во 1997 година и вработува 30 работника.

Основната дејност на фирмата е приготвување, дистрибуирање и послужување на готови производи од областа на организирана исхрана на работници.

 

Приготвуваме три вида оброка:

• топол оброк
• лесен оброк
• пакет оброк.

Исто така организираме и разни презентации, коктели и деловни ручеци во сопствена сала со капацитет од 50 гости

Адреса:

УГОТУР А.Д. – Скопје
Ул. 16 Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје

Тел. 02/3287861

Факс. 02/3287863

Е-маил: ugotur.ad@hotmail.com / contact@ugotur.com.mk

Веб.       www.ugotur.com.mk
Developed by: Global-Net © 2010 UGOTUR. All rights reserved